خزوخیل ها

شهرام شب پره با همین شعر :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"این شبی که میگم شب نیست، اگه شب مث اون شب نیست.

امشب مث دیشب نیست، هیچ شبی مث امشب نیست"


معافیت سربازیش رو گرفت ..www.lovebest4.loxblog.com

نظرات شما عزیزان:
  • آی تی نوشت
  • رفتن
  • کرکره خنده